ҐЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ ЖИТОМИРЩИНИ

 

Впровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією із важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання наявних проблем, європейської інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами у сфері захисту прав людини.

Досвід багатьох держав світу свідчить, що при підвищенні показника участі жінок у прийнятті рішень посилюється соціальна орієнтація державної політики, покращується соціально-економічний рівень розвитку держави та якість життя.

Значний розрив між середньомісячною заробітною платою жінок та чоловіків призводить до нерівних можливостей доступу до економічних ресурсів, а також відмінностей у якісних характеристиках зайнятості і соціальному статусі жінок та чоловіків.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

 

РОЗПОДІЛ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ, ВІКОМ ТА ТИПОМ ПОСЕЛЕНЬ (СТАНОМ НА 01 СІЧНЯ 2020 РОКУ)

Статево-вікова структура населення області в останні роки є досить стабільною і характеризується перевагою жінок у загальній кількості населення. На 1 січня 2020р. в структурі постійного населення області 53,4 % складали жінки і 46,6 % - чоловіки.

Чисельна перевага жінок над чоловіками у віковій структурі населення області у 2019р. починається з 41-річного віку, але особливо на 100 жінок припадає 95 чоловіків, у 55-59 років – 83, то у віці 80 років і старше жінок майже утричі більше, ніж чоловіків (41813 жінок проти 14031 чоловік). А серед довгожителів області у 100 років і старше на початок 2020р. було 414 жінок і 79 чоловіків.

 

 

Міська та сільська місцевість

 

2017

2018

2019

2020

 

жінки

чоловіків

жінки

чоловіків

жінки

чоловіків

жінки

чоловіків

 

Осіб

Усього

664610

576641

659207

572801

652866

568096

645844

563137

 

у тому числі у віці, років

 

 

0–4

34581

36757

32826

34753

30655

32484

27877

29806

 

5–9

35076

37116

35482

37845

35634

37860

35575

37732

 

10–14

30544

32386

31510

33191

32531

34162

33334

35155

 

15–19

29365

30830

28543

30299

27831

29896

27888

30068

 

20–24

37267

38879

35466

36765

33819

35149

32319

33523

 

25–29

45213

48154

44081

46907

42511

45370

40858

43579

 

30–34

49029

51750

49252

52090

48361

51359

46838

50477

 

35–39

42675

42164

42447

43127

43140

44821

44410

46292

 

40–44

45343

42423

44659

41730

43939

41347

43058

41001

 

45–49

42804

40678

43187

40876

43671

40730

44107

40858

 

50–54

45174

39990

43865

38939

42648

38125

42017

37539

 

55–59

47685

39384

47931

39606

47343

39311

46173

38500

 

60–64

43390

31449

43505

31900

44893

32721

45300

33176

 

65–69

37662

23684

38812

24360

39285

24897

39442

25312

 

70 і старше

98802

40997

97641

40413

96605

39864

96648

40119

 

 

 

Гендерні аспекти ринку праці

 

За даними статистичними даними у загальній кількості працюючих (по юридичних особах та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), за статевою ознакою, традиційно переважають жінки. У 2019р. їх частка складала 55,4% середньооблікової кількості штатних працівників (у 2016р. – 56,7%). Загалом у 2019р. середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі в області становила 113,6 тис. осіб, чоловіків – 91,4 тис. За сферами докладання праці існує певна ґендерна асиметрія. Жіноча праця більш поширена в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, де питома вага жінок у 2019р. складала 82,2%, у сфері освіти – 78,3%, у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 67,5%. Натомість, «чоловічими» сферами залишаються будівництво (чоловіки у 2019р. складали 83,2% від середньооблікової кількості штатних працівників), сільське, лісове та рибне господарство (76,4%), транспорт, складське господарство (58,9%), а також більшість видів промислової діяльності. Суттєва перевага чоловіків фіксується у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (78,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (74,6%), виробництві машин і устатковання (74,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (73,0%) і лише у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів більшість працюючих – жінки (80,0%).

 

Частка жінок у загальній кількості штатних працівників та співвідношення заробітної плати жінок до заробітної плати чоловіків за видами економічної діяльності у 2019 році (відсотків до відповідного виду діяльності)

 

 

Станом на 1 січня 2021 року послуги державної служби зайнятості отримували 36,2 тис. громадян, з них 17,9 тис. осіб мали статус безробітного, що на 24% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 7,6 тис. осіб (або 42%), жінки – 10,3 тис. осіб (або 58%).

За віковими групами: 32% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 29% – у віці від 35 до 45 років; 39% – у віці понад 45 років.

За освітою: 42% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 30% – професійно-технічну, 28% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 20% раніше були зайняті у переробній промисловості; 19% – в сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% - торгівлі та ремонті; 14% – у державному управлінні й обороні; 5% – у сфері охорони здоров’я; 4 % – на транспорті.

 

Упродовж 2020 року послуги обласної служби зайнятості отримали         80 тис. зареєстрованих безробітних, зокрема 53% (42 тис.) жінок.

За сприяння служби зайнятості отримали роботу майже 30 тис. осіб, у тому числі 46% (13,8 тис) жінок та 54% чоловіків.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 46,6 тис. безробітних осіб, з них 56% (26 тис.) безробітних жінок та 44% (20,6 тис.) чоловіки.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці до професійного навчання за направленням служби зайнятості було залучено 3562 безробітних, зокрема 44% (1579 осіб) жінок та 56% (1983 особи) чоловіків.

Упродовж 2020 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 1092 особи, з них 48% (523 особи) жінки та 52% (569 осіб) чоловіки.

Станом на 1 січня 2021 року кількість отримувачів послуг становила      36 тис. осіб, зокрема 53% (19 тис.) жінок та 47% (17 тис.) чоловіків.       

 

КУЛЬТУРА, ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

За даними адміністративної звітності департаменту культури, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації у 2019р. в області займалося спортом 28,4 тис. осіб (на 20,6% більше, ніж у 2016р.), з них 20,7% – жінки (у 2016р. – 28,8%). Серед 19,6 тис. осіб, які віддали перевагу літнім олімпійським видам спорту, жінки складали 17,4%, серед спортсменів, які займаються видами спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, частка жінок становила 28,0%. Фізичною культурою та спортом у 2019р. займалося 100,7 тис. осіб, серед них жінки складали 27,9% (у 2016р. – 92,0 тис. осіб та 29,4% відповідно):

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

               Станом на 1 січня 2020р. на обліку в органах Пенсійного фонду перебувало 375,4 тис. осіб, що менше на 4,7%, ніж на 1 січня 2017р. Серед пенсіонерів переважають жінки, на 1 січня 2020р. їх нараховувалось 230,4 тис., або 61,4% (на 1 січня 2017р. – 247,7 тис., або 62,9%). Середній розмір місячної пенсії, з урахуванням компенсаційних виплат і цільових допомог, передбачених чинним законодавством, з 1 січня 2017р. збільшився в 1,6 раза і на початок 2020р. становив 2701,12 грн. Жінки в середньому отримували 2406,72 грн, чоловіки – 3168,95 грн. Співвідношення середньомісячної пенсії жінок та чоловіків становило 75,9% проти 84,8% на 1 січня 2017р.