Офіційний сайт департаменту праці,соціальної та сімейної політики Житомирської облдержадміністраціїОфіційний сайт департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації
Департамент праці,
  соціальної та сімейної політики
    Житомирської облдержадміністрації
Офіційний веб-сайт
Головна сторінка
Про департамент
Графіки прийому
Документи
Підвідомчі установи
Роз'яснення
Публікації в ЗМІ
Новини
Звернення громадян
Державні закупівлі
Запобігання проявам корупції
Доступ до публічної інформації
Повідомлення
Громадські обговорення
Громадські обговорення

Інформаційне бюро

  Документи, що регулюють забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

  за бюджетними програмами

  Закони України: 

  постанови Кабінету Міністрів України:

   Інформаційний матеріал
  Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями визначає механізм забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті           1 Закону України "Про автомобільний транспорт" осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано (далі - місце реєстрації) в Україні в установленому законодавством порядку.
  Для забезпечення автомобілями діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку.
      Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю за місцем реєстрації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
      Особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування особи з інвалідністю, яка забезпечена автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування або засудження її до позбавлення волі автомобіль, отриманий особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, повертається такому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду у повному комплекті.          У разі коли таку особу з інвалідністю забезпечено автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що сплачена нею за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.
  Відповідно до зазначеного Порядку в департаменті праці, соціальної  та сімейної політики облдержадміністрації станом на 01.01.2019 на обліку для забезпечення автомобілями  перебуває 4095 осіб з інвалідністю різних груп та категорій, а саме:

  • першочергове забезпечення 32 особи з інвалідністю;
  • позачергове забезпечення 610 осіб з інвалідністю;
  • у порядку загальної черги 3453 особи з інвалідністю. 

     Крім того, відповідно пункту 16 зазначеного Порядку особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіль, виданий  безоплатно чи на пільгових умовах, за її (його) бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення  10-річного строку експлуатації. Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену її сім’ї (за бажанням такого члена сім’ї), який на час смерті особи з інвалідністю були зареєстровані за місцем реєстрації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.
     Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім’ї, який на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і середньомісячний сукупний дохід сім’ї якого за шість місяців, що передують дню смерті особи з інвалідністю, не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінсоцполітики.
     Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті особи з інвалідністю залишається у користуванні її сім’ї, якщо в ній є особа з інвалідністю, яка:
    мала підстави для забезпечення автомобілем на час смерті особи з інвалідністю або протягом не більше 6 місяців з дня її смерті;
    зареєстрована на час смерті особи з інвалідністю за місцем її реєстрації;
    не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду.
     Перереєстрація автомобіля на ім’я особи з інвалідністю з числа членів сім’ї, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю проводиться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС протягом 10 діб з моменту визначення особи, що буде експлуатувати автомобіль на законних підставах, шляхом видачі письмової довідки, форма якої затверджується Мінсоцполітики. До визначення такої особи автомобіль перебуває на зберіганні у членів сім’ї померлої особи з інвалідністю, а у разі їх відсутності повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду. Довідка видається особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, в якому особа з інвалідністю перебувала на обліку, а особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - відповідним управлінням виконавчої дирекції Фонду.
     Іншому члену сім’ї померлої особи з інвалідністю, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю на час смерті, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті особи з інвалідністю до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім’ї померлої особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду вартості автомобіля з урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої за нього особою з інвалідністю.
    Розрахункова вартість автомобіля визначається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції Фонду з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка за кожний повний календарний місяць, або 10 відсотків за кожний повний рік. Під час розрахунку неповний календарний місяць користування автомобілем (незалежно від кількості днів) зараховується як повний календарний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінсоцполітики.
  Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою
        Відповідгно пункту 41 Порядку забажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі            (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, особи з інвалідністю (за їх бажанням або за бажанням законних представників недієздатних осіб з інвалідністю), діти з інвалідністю (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення та управліннях виконавчої дирекції Фонду, забезпечуються безоплатно в порядку черговості.
     Автомобіль, отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю), дитині з інвалідністю (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.
    Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка користується автомобілем, отриманим через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такій особі з інвалідністю за умови повернення структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду автомобіля, яким вона користується, у повному комплекті.
  Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення і користувалася більше 10 років, за рішенням обласних держадміністрацій.

     Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців осіб з інвалідністю передається їм у власність безоплатно за рішенням держадміністрацій. У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

            Постановою Кабінету Міністрів України про Порядок виплат грошових компенсацій на бензин, ремонт  і  технічне  обслуговування  автомобілів та на транспортне обслуговування врегульовано питання виплат відповідних грошових компенсацій інвалідам, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно мають право на забезпечення автомобілями.
     Установлено такі грошові компенсації:
  - на бензин, ремонт і технічне обслуговування   автомобілів виплачуються  інвалідам, законним  представникам  дітей-інвалідів, що мають автомобілі та мотоколяски,  -  у  розмірі відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового  мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у  розрахунку на місяць;
  - на транспортне обслуговування - у розмірі 29 відсотків  прожиткового  мінімуму  на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.
  У 2018 році виплату грошової компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування  проведено 3675 особам з інвалідністю на загальну суму 1385,018 тис. грн.

   

   


 
Державні інтернет-ресурси
Офіційний сайт Президента України
Веб-портал Верховної Ради України
Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України
Офіційний сайт Житомирської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Президентський кадровий резерв Нова еліта нації