Офіційний сайт департаменту праці,соціальної та сімейної політики Житомирської облдержадміністраціїОфіційний сайт департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації
Департамент праці,
  соціальної та сімейної політики
    Житомирської облдержадміністрації
Офіційний веб-сайт
Головна сторінка
Про департамент
Контакти
Графіки прийому
Документи
Підвідомчі установи
Роз'яснення
Запитували-Відповідаємо
Публікації в ЗМІ
Новини
Звернення громадян
Державні закупівлі
Прозорий бюджет
Фінансування соціальних виплат
Запобігання проявам корупції
Доступ до публічної інформації
Повідомлення
Громадські обговорення
Очищення влади

28 квітня у Всесвітній день охорони праці в Україні відзначається День охорони праці, девіз якого у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» (зміцнення системи безпеки та здоров’я)

 

Охорона праці - що необхідно знати працівнику

Питання охорони праці в Україні регулюються Кодексом законів про працю, Законом України «Про охорону праці», галузевими та міжгалузевими нормативними актами про охорону праці (положеннями, нормами, інструкціями та інше).
Забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві покладається на його власника і його обов'язок - забезпечити виконання на своєму підприємстві всіх норм та правил по охороні праці.
Слід зазначити, що на працівника покладено не менше відповідальності за захист свого здоров’я під час виконання трудових обов’язків на підприємстві.
Згідно з ст. 14 Закону України «Про охорону праці» працівник зобов’язаний:

 •  дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Відповідно до ст. 5 Закону під час укладання трудових договорів (крім трудового договору про дистанційну роботу , про на домну роботу ) роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про на явність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі на слідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До викона ння робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
Вступний інструктаж з охорони праці проводять для всіх співробітників (безпечні методи роботи, навички надання першої медичної допомоги, робота з виробничим обладнанням).
Повторний інструктаж - перевірка знань з охорони праці проходить раз на три місяці - на роботах підвищеної небезпеки; раз на 6 місяців - для решти.
У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:
1. Протягом двох годин передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

 • фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • керівнику підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • органу державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • територіальному органу Держпраці.

2. зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;
3. протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.
Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії. Спеціальне розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) проводиться протягом 15 робочих днів.
Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа не входять до складу комісії, але мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), надавати відповідні пояснення.
З метою зменшення рівня травматизму на виробництві, підвищення рівня державного управління охороною праці, удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони праці, в області розроблено обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки.
Важливо !!!! Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання  підлягають  лише легально працевлаштовані працівники.

 

Пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці
Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно – оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.
Підтвердження (скасування) права на надання таких видів пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, як пільгова пенсія, додатково оплачувана відпустка, скорочення тривалості робочого часу, оплата праці у підвищеному розмірі, здійснюється виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації, установи.
Право на пільгове пенсійне забезпечення для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, передбачено статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» з урахуванням належності професії, роботи чи посади до Списків виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до                                35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за «Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість працівників у яких дає право на щорічну додаткову відпустку», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 №679).
Окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, що передбачено статтею 8 Закону України «Про відпустки».
Порядок визначення права і надання працівникам щорічних додаткових відпусток за шкідливі умови та особливий характер праці, встановлений Порядком застосування вищезазначеного Списку, затвердженого наказом Мінпраці України від 30.01.98 № 16 та зареєстрованого Мінюстом України 30.01.98 за № 57/2497.
Скорочена тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлюється працівникам виробництв, цехів, професій і посад, які передбачені відповідним Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163.
Підвищена оплата праці встановлюється на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці за дотриманням умов, визначених статтею 100 Кодексу законів про працю України.
Конкретні розміри доплат визначаються за результатами атестації робочих місць у відсотках до тарифної ставки (окладу) за шкалою, яку передбачено Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядком застосування галузевих переліків робіт, за яким можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці (постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22-78) залежно від фактичного стану умов праці (на роботах з важкими та шкідливими умовами праці - 4, 8, 12%; на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці -  16, 20, 24%).
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про охорону праці» роботодавець  може за свої кошти додатково встановлювати працівникам за колективним договором (угодою, трудовим договором) інші пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством.

 

n04_12_1.JPG

________________________________________________________

 

 

Державні інтернет-ресурси
Офіційний сайт Президента України
Веб-портал Верховної Ради України
Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України
Офіційний сайт Житомирської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт управління Головдержслужби України в Житомирській області
Офіційний сайт Президентський кадровий резерв Нова еліта нації